Ochranadat &Vyloučení ručení


Ochrana dat:

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když jsou poskytnuty dobrovolně.
Zpracování těchto údajů probíhá v rámci právních předpisů Spolkové republiky Německo, zejména v souladu se spolkovým zákonem na ochranu dat.
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez výslovného souhlasu klientů.
Vždy máte právo na přístup k vašim uloženým osobním údajům/ nebo dát podnět k jejich odstranění.
Chcete-li tak učinit, prosím kontaktujte provozovatele webových stránek pomocí uvedených dat v tiráži.


Vyloučení ručení:

Ačkoliv obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí, nemůžeme zaručit jeho správnost.
Taktéž nemůžeme zaručit trvalou a nerušenou dostupnost webových stránek.
V žádném případě nebude zodpovídat za jakékoliv poškození, které Vám v důsledku užívání nebo v souvislosti spoužitím poskytnutých obsahů vzniknou.

Kliknutím na externí odkazy opouštíte odpovědnost našich webových stránek.
I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah externích odkazů.
Za obsah stran, na které odkazujeme, jsou zodpovědni výhradně jejich provozovatelé.
Obsah těchto stránek není námi trvale kontrolován.

... Informace o použití služby Google Analytics ...Ladič klavírů v Sasku - Drážďany - Lipsko - oblast Žitavska