Strojenie i intonacja
Aby przedłużyć żywotność instrumentu, utrzymać jego wartość oraz zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie, niezbędna jest jego regularna i profesjonalna konserwacja.
Przez oddziaływanie środowiska, na przykład wahania temperatury i zmiany wilgotności, zainstalowane mechanizmy w instrumentach nieustannie pracują. Tolerowana różnica wilgotności w powietrzu przez instrumenty wacha się między 40% a 70%.
Struny w instrumencie są napięte, co znaczy, że 18 do 20 tonów są rozdzielone na ok. 230 strun. To działa jak potężne pole napięcia, które także odpowiedzialne jest za zmiany w instrumencie.

Aby zapewnić instrumentowi optymalną pielegnację, musiałby on być konserwowany dwa razy w roku. Wskazane jest również przeprowadzenie okresowego przeglądu regulacji i intonacji. Dodatkowo, trzeba co 5 lat doczyszczać główki młotków, klawiaturę i mechanikę.
Idealnie byłoby, gdyby przynajmniej raz w roku została zrobiona fachowa konserwacja instrumentu muzycznego.
Przy regularnej pielęgnacji drobne uszkodzenia mechaniczne zostaną od razu naprawione a to z kolei zapobiegnie, albo przynajmniej spowolni, proces całkowitego uszkodzenia instrumentu o lata.Stroiciel fortepianów dla Saksonii - Drezdna - Lipska - Gór Łużyckich