Z
ivotopis
- 1982
- 1989 - 1997
- 1999 - 2003

- 2001
- 2005 - 2011
- od 2013

narozen v Žitavě

klasické vzdělání ve hře na housle

vyučení se klavírníkem ve firmě C. Bechstein Pianofabrik Seifhennersdorf

cvičení hudebního sluchu, hlasová výchova a intonace pomocí Volkmar Rost & Jörg Wachler
získání prvního místa v soutěži v ladění firmy Schimmel v Braunschweigu

Technik a ladič ve firmě Piano Centrum Leipzig

členem ve spolku Bund deutscher Klavierbauer e.V.


Urkunde Stimmwettbewerb - Klavierstimmer Kunkel Bund Deutscher Klavierbauer
Ladič klavírů v Sasku - Drážďany - Lipsko - oblast Žitavska